Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Obrazci  
   
Vloga za odmero komunalnega prispevka (PDF)  
Vloga za odmero komunalnega prispevka (MS Word)  
Vloga za zaporo občinske ceste (PDF)  
Vloga za zaporo občinske ceste (MS Word)  
Pritožba zoper odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) (PDF)  
Pritožba zoper odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) (MS Word)  
Vloga za pridobitev lokacijske informacije (PDF)  
Vloga za pridobitev lokacijske informacije (MS Word)  
Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča (PDF)  
Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča (MS Word)  
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste (PDF)  
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste (MS Word)  
Vloga za izdajo soglasja za izvedbo cestnega priključka na občinsko cesto (PDF)  
Vloga za izdajo soglasja za izvedbo cestnega priključka na občinsko cesto (MS Word)  
Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (PDF)  
Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (MS Word)  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (PDF)  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (MS Word)  
Vloga za izdajo soglasja za začasno prodajo na stojnici (PDF)  
Vloga za izdajo soglasja za začasno prodajo na stojnici (MS Word)  
Vloga za priznanje upravičenosti do enkratne denarne pomoči za novorojenca/ko