Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Občinska uprava  
   
Uradne ure in poslovni čas občinske uprave Občine Štore

OBVESTILO GLEDE URADNIH UR OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠTORE V ČASU TRAJANJA EPIDEMIJE KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusne bolezni (COVID-19) na Občini Štore ni uradnih ur za osebne obiske strank.

Občinska uprava opravlja svoje naloge in je ves poslovni čas dosegljiva po telefonu in elektronski pošti. Stranke lahko vloge pošljejo po navadni pošti ali oddajo v nabiralnik pred vhodom v občinsko stavbo na naslovu Cesta XIV. divizije 15, Štore.

Nujne in neodložljive zadeve lahko stranke urejajo osebno le po predhodnem dogovoru po telefonu ali el. pošti obcina@store.si.KONTAKTI:


Tajništvo, vložišče
Sabina FIRŠT
e-naslov: obcina@store.si
tel.: 03 / 780-38-40

Splošne zadeve, okolje, prostor, komunala, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo
Lidija BUSER, univ. dipl. prav.
e-naslov: lidija.buser@store.si
tel.: 03 / 780-38-46

Premoženjsko pravne in kadrovske zadeve ter družbene dejavnosti
Maja GODEC, univ. dipl. prav.
e-naslov: maja.godec@store.si
tel.: 03 / 780-38-53

Investicije in javna naročila
Benja HRVATIČ, mag. upr. ved
e-naslov: benja.hrvatic@store.si
tel.: 03 / 780-38-42

Finance in računovodstvo
Vesna DOBRIJEVIČ, dipl. ekon.
e-naslov: racunovodstvo@store.si
tel. 03 / 780-38-45

Nena KOPINŠEK, dipl. ekon.
e-naslov: finance@store.si
tel. 03 / 780-38-44

Lucija KOKOT, univ. dipl. ekon.
e-naslov: lucija.kokot@store.si
tel. 03 / 780-38-51

Režijski obrat
Branko MLAKAR
Vinko HORJAK
Đevad BEHAR