Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Občinski predpisi in drugi dokumenti  
   
Register predpisov samoupravnih lokalnih skupnostiKodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (marec 2015)

Lokalni program za kulturo v Občini Štore 2015-2018

Lokalni energetski koncept občine Štore (povzetek)
Lokalni energetski koncept občine Štore

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Štore

Območni razvojni program Osrednje Celjsko 2014 - 2020
Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014 - 2020

Sklep o določitvi cene podaljšanega varstva v Vrtcu Lipa

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje