Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Obrazci  
   
Vloga za pridobitev lokacijske informacije (PDF)  
Vloga za pridobitev lokacijske informacije (MS Word)  
Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča (PDF)  
Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča (MS Word)  
Vloga za dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka (PDF)  
Vloga za dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka (MS Word)  
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)  
Navodila za pobiranje in odvajanje turistične in promocijske takse  
Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice (PDF)  
Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice (MS Word)  
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti (PDF)  
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti (MS Word)  
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo objektov ali izvajanje drugih del v varovalnem pasu občinske ceste (PDF)  
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo objektov ali izvajanje drugih del v varovalnem pasu občinske ceste (MS Word)  
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo cestnega priključka na občinsko cesto (PDF)  
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo cestnega priključka na občinsko cesto (MS Word)  
Vloga za odmero komunalnega prispevka (PDF)  
Vloga za odmero komunalnega prispevka (MS Word)  
Vloga za zaporo občinske ceste (PDF)  
Vloga za zaporo občinske ceste (MS Word)  
Pritožba zoper odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) (PDF)  
Pritožba zoper odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) (MS Word)  
Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (PDF)  
Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (MS Word)  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (PDF)  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (MS Word)  
Vloga za izdajo soglasja za začasno prodajo na stojnici (PDF)  
Vloga za izdajo soglasja za začasno prodajo na stojnici (MS Word)