Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
19. 11. 2015
Kako živeti s poplavami?
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije v letu 2015 kot del aktivnosti za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav v Sloveniji organizira serijo ozaveščevalnih dogodkov. V četrtek, 26. novembra, ob 18. uri v dvorani Barbare Celjske v Knežjem dvoru.

Vabilo (PDF)
 
   
Nazaj