Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
27. 11. 2015
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
OBČINA ŠTORE, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva občanke in občane Občine Štore ter interesne organizacije, ki so registrirane kot društva in združenja ter delujejo na območju Okrožnega sodišča v Celju, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike.

Poziv (PDF)
Izjava kandidata (PDF)
Izjava kandidata (MS Word)
 
   
Nazaj