Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
24. 03. 2020
Preklic odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Štore
Občina Štore preklicuje Odredbo o prepovedi kurjenja v naravi z dne 16. 3. 2020, kljub temu pa velja prepoved kurjenja na območju celotne države (Razglas URSZR z dne 19. 3. 2020), razen za namen preprečevanje pozebe (v sadovnjakih, vinogradih in hmeljiščih) ter za namen zatiranja prenamnoženih insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove.

Obrazložitev:
Uprava RS za zaščito in reševanje je z 20. marcem 2020 po vsej državi razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ker je v prihodnjih dneh predvidena pozeba je v ta namen in za namen zatiranje prenamnoženih insektov izjemoma dovoljeno uporabiti naprave in izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje), in sicer brez vlaganja vloge na pristojno URSZR, brez pozitivnega mnenja pristojne gasilske enote, brez dovoljenja pristojne izpostave URSZR in brez organizirane požarne straže.
Glede na ukrepe URSZR občina Štore preklicuje Odredbo o prepovedi kurjenja v naravi z dne 16. 3. 2020.

 
   
Nazaj