Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
4. 04. 2016
Začasno izvajanje koncesije
Izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

Vlada RS je na seji, dne 31. marec 2016 izdala odločbo o začasnem izvajanju koncesije, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Štore, podeli podjetniku DIMNIKARSTVO BOŽIČ, Andrej Božič s.p., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje.
Kontakt:
M: 040 212 576
E-mail: dimnikarstvo.bozic@siol.com

Koncesijska pogodba se sklene do 31. decembra 2016 in bo z izbranim koncesionarjem podpisana po dokočnosti odločbe o začasnem izvajanju koncesije.

Novica na spletni strani MOP

Več informacij o dejavnosti dimnikarstva najdete na spletni povezavi http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/
 
   
Nazaj