Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
14. 12. 2016
Obvestilo o objavi javnega poziva LAS Raznolikost podeželja
Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja je v ponedeljek, 12. decembra 2016, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016.

Javni poziv bo odprt do petka, 27. 1. 2017.
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik  za leto 2016, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) za sofinanciranje izvajanja operacij znaša 289.580,32 EUR. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EKSRP.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.
Več informacij o javnem pozivu:
Po elektronski pošti: info@raznolikost-podezelja.si
Po telefonu: 03 / 425 64 66, vsak delovnik med 9.00 in 14.00 uro.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.las-raznolikost-podezelja.si pod rubriko javni pozivi oziroma na naslednji povezavi: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/sl/eksrp-2016

Predstavitev javnega poziva bo v četrtek, 15. 12. 2016, ob 10.00 uri v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

 
   
Nazaj