Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
21. 02. 2017
Javno naznanilo
Javno naznanilo o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Štore.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Štore
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje občine Štore
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje Bežigrad, Bukovžlak in Vrhe
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje starega celjskega gradu
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje Kompole
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje Svetina
 
   
Nazaj