Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
18. 08. 2021
Poziv - prijava škode zaradi posledic neurja s poplavami dne 18. 7. 2021
Na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-11/2021-46 – DGZR o pričetku ocenjevanja škode na objektih zaradi posledic neurja s poplavami dne 18. 7. 2021 ter dopolnilnega sklepa 844-11/2021-50 – DGZR, obveščamo oškodovance v Občini Štore, da lahko podajo vlogo za oceno škode.

Prijava škode se odda na predpisanih obrazcih:
–    obrazcu 1 (kmetijska zemljišča in gozdovi),
–    obrazcu 3 (uničen objekt) ali
–    obrazcu 4 (delna škoda na objektih) in
–    obrazcu 5 (gradbeni inženirski objekti), odvisno od vrste prizadetega objekta ali zemljišča.

Obvezno je potrebno priložiti slike novonastalih poškodb.

Izpolnjene obrazce lahko:
•    skenirate in pošljete po elektronski pošti na: obcina@store.si;
•    dostavite v tajništvo Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, ali
•    pošljete po pošti na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, s pripisom na ovojnici: »PRIJAVA ŠKODE – Neurje«.

Obrazce je potrebno oddati do srede, 25. 8. 2021.

Za morebitna dodatna pojasnila je na voljo Lidija Buser na tel. št 03 780 38 46.
 
   
Nazaj