Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
22. 06. 2017
Ukrepi proti zlati trsni rumenici
Obvezno zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice.

Obvestilo Uprave RS za varno hrano, veternarstvo in varstvo rastlin
Plakat
Zgibanka z informacijami
 
   
Nazaj