Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
3. 03. 2014
Prijava škode zaradi posledic žledu
Občina Štore obvešča vse občane, da lahko, na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, prijavijo škodo, ki je nastala na kmetijskih zemljiščih, gozdovih, stavbah in infrastrukturi.

Škodo lahko prijavijo na sedežu občinske uprave Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, do vključno srede, 12. marca 2014 do 15. 00 ure. Oškodovanci škodo prijavijo izključno na obrazcih, ki so na voljo na sedežu občine ali na spletni strani občine:  www.store.si.
Ob prijavi škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih naj s sabo prinesejo:
-    davčno številko nosilca kmetijskega gospodarstva;  
-    številko KMG – MID;
Ostale  informacije v zvezi prijavo škode, lahko zainteresirani dobijo na telefonski številki:  780-38–46.

SKLEP o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

Obrazec 1 (Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči)

Obrazec 4 (Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči)

Obrazec 5 (Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči
 
   
Nazaj