Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
2. 04. 2014
Odlok o plakatiranju
Pogoji plakatiranja v času volilne kampanje.

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
 
   
Nazaj