Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
7. 10. 2014
Prijava škode zaradi posledic poplav
Občina Štore obvešča vse občane, da lahko, na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prijavijo škodo, ki je nastala na kmetijskih zemljiščih, gozdovih, stavbah in infrastrukturi zaradi posledic poplav v času med 12. 9. in 16. 9. 2014.

Škodo lahko prijavijo na sedežu občinske uprave Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, do vključno srede, 15. 10. 2014 do 15. 00 ure. Oškodovanci škodo prijavijo izključno na obrazcih:
  • kmetijska zemljišča (obrazec 1) – s seboj prinesete parcelno številko in zbirno vlogo za leto 2014,
  • uničeni objekti (obrazec 3),
  • delno škodo na objektih (obrazec 4),
  • gradbeno inženirsko infrastrukturo (obrazec 5).
Obrazce lahko dobite tudi na sedežu občine Štore.

SKLEP o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12.09. in 16.09.2014

Ostale  informacije v zvezi prijavo škode, lahko zainteresirani dobijo na telefonski številki:  780 38 51.

 
   
Nazaj