Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
16. 06. 2022
Poziv - prijava škode zaradi posledic poplav z neurji 2. junija 2022
Občina Štore na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-12/2022–46 – DGZR o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav z neurji 2. junija 2022, obvešča vse oškodovance v Občini Štore, da lahko podajo vlogo za oceno škode.

Prijava škode se odda na predpisanih obrazcih:
–    obrazcu 1 (kmetijska zemljišča in gozdovi),
–    obrazcu 3 (uničen objekt) ali
–    obrazcu 4 (delna škoda na objektih) in
–    obrazcu 5 (gradbeni inženirski objekti), odvisno od vrste prizadetega objekta ali zemljišča.

Obvezno je potrebno priložiti slike novonastalih poškodb.

Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci:
•  dostavijo v tajništvo Občine Štore, Udarniška ulica 3, Štore ali
•  pošljejo po pošti na naslov: Občina Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore, s pripisom na ovojnici: »PRIJAVA ŠKODE – Neurje 2022«.
 
Obrazce je potrebno oddati do srede, 29. 6. 2022.

Za morebitna dodatna pojasnila je na voljo Lidija Buser na tel. št 03 780 38 46.
 
   
Nazaj