Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov