Krajevna skupnost Svetina

03 577 41 06
obcina@store.si
Svetina 6, 3220 Štore
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednik, Marko Preložnik
  • Član, Danilo Klinar
  • Članica, Zlatica Videc
  • Član, Srečko Štarkl
  • Članica, Irena Gradišnik
  • Član, Franc Jurkošek
  • Članica, Manica Slapšak
  • Članica, Zlatka Videc