Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Starejša obvestila  
   
5. 04. 2020
Še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja
Občane obveščamo, da še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki velja za celotno Slovenijo, razen za območja s snežno odejo. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi nesrečami nas je obvestil, da bo v tem času izvajal poostrene nadzore na terenu. Globa za fizične osebe je skladno s 14. členom Uredbe od 200 do 600 EUR.
Sklep o razglasu velike požarne ogroženosti naravnega okolja
Razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja
 
   
3. 04. 2020
Ponovno kmečka tržnica pred trgovskim centrom Mercator na Lipi
Pretekli petek smo organizirali kmečko tržnico pred trgovskim centrom Mercator na Lipi. Glede na pozitiven odziv tako prodajalcev kot vas kupcev, smo se odločili, da tržnico ponovno organiziramo in vam tako vsaj malo približamo del ponudbe lokalne hrane. Sicer pa ste še vedno vabljeni, da se zglasite pri katerem od lokalnih ponudnikov doma (seznam s kontakti lokalnih ponudnikov je objavljen na spletni strani občine).
Vabljeni torej na kmečko tržnico v soboto, 4. aprila 2020, od 8. do 12. ure pred trgovski center Mercator na Lipi.
 
   
30. 03. 2020
Beseda župana o spopadanju s koronavirusom v naši občini
 
   
30. 03. 2020
Vrtec Lipa vabi k vpisu otrok za šolsko leto 2020/21
Vpis novincev v VRTEC LIPA in dislocirano enoto KOMPOLE za šolsko leto 2020/2021 bo potekal od 30. 3. 2020 do 10. 4. 2020. Zaradi epidemije koronavirusa (COVID-19) je spremenjen način oddaje vloge. V vrtec NI DOVOLJENO OSEBNO prinašati vloge ali kakršne koli dokumentacije. Na spletni strani vrtca bo od ponedeljka, 30. 3. 2020, dalje odprta spletna prijava, preko katere bo potekal vpis novincev.
Ostanite zdravi!
 
   
26. 03. 2020
Ponudba lokalne hrane pred trgovskim centrom Mercator
V želji, da v razmerah, ki trenutno vladajo, občanom čim bolj približamo kvalitetno in zdravo hrano, ki je lokalno pridelana, smo pri trgovskem centru Mercator na Lipi pripravili kmečko tržnico, kjer bo nekaj te ponudbe na voljo.
Vabljeni torej na kmečko tržnico v petek, 27. marca 2020, od 8. do 12. ure.
 
   
24. 03. 2020
Preklic odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Štore
Občina Štore preklicuje Odredbo o prepovedi kurjenja v naravi z dne 16. 3. 2020, kljub temu pa velja prepoved kurjenja na območju celotne države (Razglas URSZR z dne 19. 3. 2020), razen za namen preprečevanje pozebe (v sadovnjakih, vinogradih in hmeljiščih) ter za namen zatiranja prenamnoženih insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove. Podrobnosti
 
   
17. 03. 2020
Obvestilo – Dom Lipa
Občane obveščamo, da so bile testirane vse osebe iz Doma Lipa, ki so bile v stiku z zaposleno, pri kateri je bila potrjena okužba s koronavirusom. Izvidi vseh testov so negativni.
Zdravstveno stanje stanovalcev je stabilno in nihče ne kaže znakov okužbe. V domu se trudijo, da je stanovalcem prijetno, hkrati pa, v skrbi za njihovo zdravje, izvajajo številne preventivne ukrepe.
 
   
17. 03. 2020
PREPOVED ZBIRANJA NA OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČIH
Kljub nenehnim opozorilom, opažamo, da se na otroških igriščih, igralih in drugih javnih površinah zadržuje veliko otrok, tudi v večjih skupinah in pogosto v spremstvu staršev. Vse občane opozarjamo, da je to skrajno neodgovorno, saj s tem ne ogrožajo samo sebe, ampak tudi celotno skupnost. Glede na to smo prepovedali uporabo vseh igral in športnih igrišč v občini. Kjer je to mogoče bomo namestili opozorila o prepovedi uporabe, sicer pa apeliramo na vse, da dosledno upoštevajo omejitve javnega življenja in zbiranja ljudi, da se zadržujejo na prostem posamično oziroma z bližnjimi sorodniki in da se poslužujejo tistih dejavnosti, ki omogočajo čim manjši stik z drugimi ljudmi (sprehodi po gozdu, stranskih poteh ali travnikih …). BODITE ODGOVORNI!
 
   
16. 03. 2020
Prepoved kurjenja v naravnem okolju
Poveljnik štaba Civilne zaščite občine Štore je izdal odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju celotne občine Štore. Prepoved velja od 16. marca 2020, od 18.ure do preklica. Vse občane pozivamo, da odredbo dosledno spoštujejo, ker bodo prostovoljni gasilci le tako na razpolago za opravljanje drugih nalog. Odredba
 
   
16. 03. 2020
Varstvo otrok
Organizirano bo varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati nujne delovne obveznosti. V primeru, da bi potrebovali takšno varstvo, lahko pokličete na tel. številko štaba CZ ali 031/874 736 (ravnateljica).
 
   
16. 03. 2020
Ukrepi in informacije podjetja Simbio in delovanje Mestne tržnice v Celju
Podrobnosti
 
   
9. 03. 2020
Vabilo na brezplačne delavnice
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje vabi na brezplačne delavnice iz področja digitalnih vsebin. Podrobnosti
 
   
3. 03. 2020
Dobrodelni koncert ob dnevu žena
Nedelja, 8. marec 2020 ob 16.00 v kulturnem domu Štore. Podrobnosti
 
   
27. 02. 2020
Prekinitev dobave pitne vode
Celjsko javno podjetje Vodovod-kanalizacija obvešča, da bo 27. februarja, med 8. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode v Kompolah od HŠ 2 do 148.
 
   
19. 02. 2020
Hospickafe Celje
Slovensko društvo hospic, Območni odbor Celje vas prijazno vabi na večerni dogodek Hospickafe Celje, ki bo v sredo, 4. marca 2020, s pričetkom ob 18. uri, v prostorih Območnega odbora Celje, na naslovu Kocenova 4, Celje. Podrobnosti
 
   
10. 02. 2020
Obvestilo o motnjah v oskrbi s pitno vodo zaradi močnega vetra
Celjsko javno podjetje Vodovod-kanalizacija obvešča uporabnike, da bo danes, v ponedeljek, 10.2.2020, zaradi močnega vetra in posledičnih izpadov električne energije, motena oskrba s pitno vodo na območju naselij Teharje, Vrhe in Šentjungert v Mestni občini Celje in na celotnem območju občine Dobrna.
Nadalje opozarjajo vse ostale uporabnike pitne vode vodovodnih sistemov v njihovem upravljanju na celotnem območju Mestne občine Celje, Štore in Vojnik, da lahko zaradi močnega vetra pride do motenj v oskrbi s pitno vodo na vseh višje ležečih oziroma vetru bolj izpostavljenih predelih.
 
   
3. 02. 2020
SPOT svetovanje Savinjska
Vabilo na 50 urno usposabljanje "Usposabljanje ABC podjetništva 2020". Podrobnosti
 
   
24. 01. 2020
Socialna aktivacija
Stopi korak naprej in se vključi v program socialne aktivacije. Podrobnosti
 
   
7. 01. 2020
Vabilo na 2. delavnico za razvoj projektnih idej
Vabilo
 
   
17. 12. 2019
Stanovanjski sklad RS je na svoji spletni strani objavil besedilo elektronske javne dražbe, št. 9-2019, za prodajo več nepremičnin na območju Občine Štore
Besedilo elektronske javne dražbe, št. 9-2019, dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/odprte-e-drazbe/. Podrobnejše podatke o nepremičninah dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/. Rok za prijavo na dražbo, ki se izvede preko portala https://ssrs.edrazbe.si/, je do torka, dne 21. januarja 2020 do 16.00 ure.
 
   
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>