Civilna zaščita

03 780 38 46
031 367 889
Člani
  • poveljnik Civilne zaščite, Simon Zapušek
  • namestnik poveljnika Civilne zaščite, Primož Kroflič
  • član štaba za požarno varnost, Marko Kroflič
  • član štaba za splošne operativne zadeve in logistiko, Ivan Jurkošek
  • član štaba za prvo pomoč, Nataša Kolar
  • član štaba, Franc Hrovat