Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Ivan Šelih
  • Namestnica predsednika, Lidija Buser
  • Članica, Mojca Vrečer
  • Namestnik članice, Ivan Štor
  • Članica, Jožica Cmok
  • Namestnik članice, Vinko Šanc
  • Član, Gojmir Klinar
  • Namestnik člana, Janez Čanžek