Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - 2. objava (parc. št. 670/2, k.o. 1084 Pečovje)

8. 5. 2023 Maja G. (Občinska uprava)
08.05.2023
Prodaja nepremičnin
29.05.2023 do 23:59
28.000,00 €
478-0063/2022
08.05.2023
Maja Godec
037803853