Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Občinska uprava  
   
Uradne ure in poslovni čas občinske uprave Občine Štore


KONTAKTI:


Tajništvo, vložišče
Sabina FIRŠT
Vesna VEBER
e-naslov: obcina@store.si
tel.: 03 / 780-38-40

Splošne zadeve, okolje, prostor, komunala, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo
Lidija BUSER, univ. dipl. prav.
e-naslov: lidija.buser@store.si
tel.: 03 / 780-38-46

Premoženjsko pravne in kadrovske zadeve ter družbene dejavnosti
Maja GODEC, univ. dipl. prav.
e-naslov: maja.godec@store.si
tel.: 03 / 780-38-53

Kultura, turizem in splošne zadeve
Katarina MAČEK
e-naslov: katarina.macek@store.si
tel.: 03 / 780-38-43

Investicije in javna naročila
Benja HRVATIČ, mag. upr. ved
e-naslov: benja.hrvatic@store.si
tel.: 03 / 780-38-42

Finance in računovodstvo
Vesna DOBRIJEVIČ, dipl. ekon.
e-naslov: racunovodstvo@store.si
tel. 03 / 780-38-45

Nena KOPINŠEK, dipl. ekon.
e-naslov: finance@store.si
tel. 03 / 780-38-44

Lucija KOKOT, univ. dipl. ekon.
e-naslov: lucija.kokot@store.si
tel. 03 / 780-38-51

Režijski obrat
Branko MLAKAR
Vinko HORJAK
Đevad BEHAR