Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Celostna prometna strategija  
   
Celostna prometna strategija Občine Štore (PDF)

Terenski ogled v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Štore, 16. 1. 2018
Celostna prometna strategija Občine Štore - predstavitev 12. 2. 2018

VABLJENI K SODELOVANJU IN IZPOLNITVI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Analiza prejetih anket

Prispevek TV Celje - javna razprava v Kulturnem domu Štore, z dne 12. februarja 2018 (začetek prispevka pri 3:45 min)