Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Lokalne volitve 2022  
   
UPORABNE POVEZAVE:
https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/
https://www.gov.si/teme/lokalne-volitve/
Evidenca volilne pravice: https://www.gov.si/teme/volivci-in-evidenca-volilne-pravice/
Register političnih strank: https://www.gov.si/teme/politicne-stranke/
Zakonodaja: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Potrebno število podpisov volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2022
V prvem krogu na zadnjih rednih volitvah župana Občine Štore leta 2018 je glasovalo 1961 volivcev. Občinska volilna komisija Občine Štore ugotavlja, da je na rednih volitvah župana v letu 2022 potrebno najmanj 40 podpisov volivcev, kadar določa kandidata za župana skupina volivcev.

Sklep o določitvi volišč za lokalne volitve 2022

Razpis rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Svetina

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Štore
  Sprememba odloka

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Svetina

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Štore

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje

Občinska volilna komisija Občine Štore 2022–2026