Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Javno naznanilo
Javno naznanilo o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Štore. Podrobnosti
 
   
Koledar dogodkov
Koledar dogodkov v Občini Štore (PDF)
 
   
Objava seznama dimnikarskih družb
Ministrstvo za okolje in prostor seznama dimnikarskih družb in dimnikarjev objavlja v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah. Podrobnosti
 
   
DODATNA POJASNILA O ZAKONU O DIMNIKARSKIH STORITVAH
Pojasnila (PDF)
 
   
Odločba z javnim naznanilom v zvezi z aviarno influenco
Odločba
 
   
Obvestilo o objavi javnega poziva LAS Raznolikost podeželja
Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja je v ponedeljek, 12. decembra 2016, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016. Podrobnosti
 
   
LAS Raznolikost podeželja
Vabilo na predstavitev javnega poziva LAS Raznolikost podeželja
 
   
Migrantska problematika
Sporočilo Urada Vlade RS za komuniciranje (PDF)
 
   
Dimnikarske storitve
Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev. Podrobnosti
 
   
Publikacija
Zdravje v Občini Štore 2016. Podrobnosti
 
   
Otroški gledališki abonma "Štorček"
Sezona 2016/2017. Podrobnosti
 
   
Aktualni razpisi
Aktualna razpisa Eko sklada in Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Podrobnosti
 
   
Javni razpis kreditov in garancij
Obvestilo o Javnem razpisu kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Savinjske regije. Podrobnosti
 
   
Izgradnja optičnega omrežja v Štorah
Telekom Slovenije je v sodelovanju z Občino Štore začel z gradnjo optičnega omrežja, ki bo uporabnikom omogočila še višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. Podrobnosti
 
   
Obvestilo
Izvajanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle. Podrobnosti
 
   
Obvestilo
Zloženka s koristnimi informacijami. Podrobnosti